के हुइट धर्तीपुत्र थारू ? थारु नाउँ कसिख हुइल ? (इतिहास)

नेपालके तराई क्षेत्रक् पूरुव झापासे पश्चिम कञ्चनपुरसम्मक् २२ जिल्लाम थारुन्हक् बसोबास बा । विशेष कैख थारु जातिके बसोबास तराई ओ भित्री मधेशम बा । यी जाति नेपालक् आदिवासी जनजाति मध्ये ढेर जनसंख्या हुइलक् जाति हो । विक्रम् सम्वत् २०६८ सालक् जनगणना अनुसार नेपालम थारू जातिक् जनसंख्या १७ लाख ३७ हजार ४७० बा । थारू समुदायक् आपन मौलिक भाषा, परम्परा, भेषभुषा, संस्कृति, रहनसहन, रितिरिवाज तथा इतिहास बा । समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टके अनुसार, थारू विशेषतः भारतके थार मरुभूमिसे अइलक् मार थारू नाउँ ह्वाय गइलक् हो । थारून्हक् बसोबास रहल तराईके क्षेत्रह थारूवान वा थरुहट कना चलन पैल्हसे रहल पाजिठा ।
थारून्हक् ठाउँ अनुसार छुट्ट नाउँ, थर, भाषा ओ सभ्यता बा । थारू नाउँके आधारम एक्कठो जाति हुइलसेफे भाषिक ओ सांस्कृतिक दृष्टिकोणले एकआपसम फरक रहल पाजिठा । मेचीठेसे महाकालीसम थारून्हक् एक सय से ढेर थर रहल पाजिठा । यहिमसे मोरङ जिल्लामा बसोवास कर्ना थारून् मोरङ्गिया, कोशी लड्याके आसपासम बैठुइयन खौसिया (कौशिया) कैजाइट ।
ओस्टहेख, थारुन्के आउर थरम चितौनिया, लालपुरिया, डंगौरा, गच्छदार, राना, महतो, विश्वास, सुनादा, सरदार, महन्थ, वाँठ, वाँतर, मझौरा, भगत आदि हो । ओस्टहेँख दाङठेसे पश्चिम कञ्चनपुरसमके थारू थरम पछल्डङ्ग्या, दहित, कुसुम्या, कोसम्या, रत्गैया, क¥याकङग्रह्वा, धम्लह्वा, सतगौंवा, राना, डंगौरा, कठरिया, करिया मघरिया आदि थर रहल पाजिठा ।
थारू सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न जाति हो । यी जाति आख्यान, परम्परा, साहित्यम समृद्ध बा । यी जातिक् आपन भेषभूषा, गरगहना, परम्परागत शैली बा । थारूहुँक्र मेरमेह्रिक भौगोलिक क्षेत्र अनुसार छुट्ट–छुट्ट मेह्रिक भाषा, रहनसहन, संस्कार, मूल्यमान्यता, सांस्कृतिक रितिरिवाज बेल्सल पाजैठा । थारूहुँक्र प्रकृतिपूजक हुइट । हुँक्र वनदेवीलगायत वनके अनेक प्रेतात्माह ओ देवीडिउँटन मन्ठ ।
थारु जाति विशेष कैख बन्वक आन्जर पान्जर ओ लड्यक् आसपासम बैठ रुचैठ । बन्वक आन्जर पान्जर बैठ्ना हुइलमार ढेरजसिन थारु पशुपालन व्यवसाय कर्ठ । ओ, लड्यक् आन्जर पान्जर बैठ्ना हुइलमार मच्छि मार्र्ख खाए रुचैठ । हुुँकन्हक मुख्य पेशा भर कृषि हो । लेकिन, यी पेशाम संलग्न थारू समुदायक् ढेरजसिन मनैन्हकठे जग्गा निहुइटन् । उहोमार ढेरजसिन थारू ज्याला मजदुरीके रूपम काम कर पर्ना अवस्था बा ।


के हुइट थारु ?
थारुन्हक् बारेम मेरमेह्रिक बट्कोही, कहाई ओ विचार बाहर अइठा । कौनोज थारु भारतके थार राज्यमसे अइलक मार थार हुइटी थारु हुइल कना दावी कर्ठ । थार राज्यम आवफे थारु बाट ओ थार शब्दभ्रंस होख थारु हुइल कना एक मेह्रिक इतिहासकारके दावी बाटन् ।
ओस्टहेँख, कौनोज भारतम हिन्दु ओ मुस्लिमके लराइँक् ब्याला मुस्लिम बादशाहके दमन सह निसेक्ख भागट–भागट नेपालके लुम्विनी हुइटी दाङ उपत्यकाम आख बैठ सुरु कर्ल कना बिचार आघ सर्ठ । मुस्लिम समुदाय सुवर निछुना ओ लग्घ निपर्ना हुइलमार मुस्लिमसे बँचक लाग थारु जाति आपन घरक् गल्लीक् अङ्नम सुवर बाँढ लग्ल कना बट्कोही बा । तर, संस्कृतिविद महेश चौधरीके अनुसन्धान फरक बाटन् ।
महेश चौधरीके अनुसार, थारु जाती तराईके भूमीपुत्र ओ तराईम सब्से पैल्ह बसोबास करल बासिन्दा हुइट । अन्तिम हिम युग सुरु हुइबेर हिउँ पगल्ख हुँक्र तराईके उष्ण आद्र हावापानी एवम् सिमसार ओ दलदल भू–भागके बासिन्दा हुइलमार थारु जातीन टर्नर कना विद्वान ‘ब्यङ्ग्वा’ कैख नाउँ डेल बाट । थारुन्हक् बस्ती ओ गाउँ उष्ण हावापानी हुइल औलोग्रस्त क्षेत्रम पाजैठा । ओ बन्वक् विचम रलक खुल्ला ठाउँ जहाँ जंगली जिनावर बाघ, भाल, हाठी, गैँडा ओ विषालु साँप हुइल ठाउँम थारुनके बस्ती रलहन् । (महेश चौधरी, स्थाविरहरुको प्राचिन इतिहास र संस्कृति)
थारुहन्क् बस्ती लिरौसीसे पुग निसेक्ना ठाउँम रहल पाजैठा । मेरमेह्रिक अध्ययनके अनुसार, थारुहुँक्र निग्रिटो मुलके हुइट । हुँक्र शिकारी अवस्थाठेसे पशुपालन, कृषि अवस्थाह पार कैख आझुक अवस्थाम आइल हुइट । जव थारुहुँक्र घुमन्ते शिकारी अवस्था छोर्ख नेपालके तराई क्षेत्रम बैठ भिर्ल तव स्थायी रुपम बैट्ठना जातिन स्थारु अर्थात थारु कह भिर्ल । महेश चौधरी लिक्ठ, ‘थारु भाषाम ‘ठार’ ह ‘ठर्ह्यइना’ वा ‘रुक्ना’ कैजैठा । ठार शब्दम क्रिया ‘रु’ लगैलसे ओक्रक् अर्थ रुक्ना अथवा एक ठाउँम बैट्ठल रना मनै कना अर्थ लग्ठा । उहोमार आदिम घुमन्ते अवस्थाम थारु जाति डखिन ओ डखिन पूरुव एशियाके पैल्हो ‘स्थिर’, एक ठाउँम बैट्ठल रना जाती (मनै) मानजैठ ।
छैठौँ शताब्दीओँर कपिलबस्तु राज्यम दास ब्यवस्था रह । दास ब्यवस्था कृषि युगसे सम्बन्धित रह ओ उ एक्ठो सामुदायिक ब्यवस्था फे रह । उ समयके समाज स्वतन्त्र किसान, ब्यापारी, दास ओ कुलकम विभाजित रह । महेश चौधरी आघ लिक्ठ, ‘स्वतन्त्र किसान स्थाविरके नाउँसे चिन्जाइट । हुँक्र भूमिपति अथवा स्थानके मलिक्वा रहट । समाजम बरा परिवारके कुलक रहट । गणनायक इहे परिवारसे छान जाइट । उहोफे स्वतन्त्र किसान ओ ब्यापारी फे गणनायक चुन्ना कामम सहभागी हुइट । तर, हुँक्र गणनायक छानबेर उम्मेदवार ह्वाय भर निपाइट । दासहुँकन तल्लो दर्जाके मानजाय । गणनायक चुन्ना कार्यम हुँक्र सहभागी ह्वाय निपाइट ।
थारु जातिम सक्कुनसे बरा मनैयह ‘बर्का’ कैजैठा । बर्काके अर्थ ‘मुल मनैया’, ‘रक्षक’ कना बुझैठा । यहमार सूर्यबंशी रज्वहुँकन् सायद इहे बर्काके परिवारसे रज्वा बनैना परम्पराके विकास हुईल हुई । इहे मुलीह इक्ष्वाकु कैजइठा । विदेहके रज्वा जनकहुँक्र, लिच्छिवि, शाक्य कुलम इक्ष्वाकु वंशके अभिरा परिवारसे रज्वा हुइना परम्परा रह ।
उहो समयम समाज तीन तहम विभाजन हुइलसे फे बर्णाश्रम ब्यवस्था निरह । रज्वा फे हर ज्वाँटट् । समाजम जातिपाती, छुवाछुतके ब्यवस्था निरह । थारु जाति महाबंश जाति हो । मेरमेह्रिक काल खण्डम यी महावंश जातिम आपन सुरक्षाके लाग सम्मिलन करैना परम्परा रह । आउर समूहसे आइलहुँकन थारु जातिम मिलैना परम्पराह ‘पहाँट लेना’ कैजाय ।


कृषिः
एन.आर. वनर्जी (१९६९) नेपालम प्राप्त नवपाषणकालीन उपकरणके आधारम यी क्षेत्रम कृषिके आरम्भ कर्ना श्रेय किराँत ओ थारु जातिह डेल बाट । किराँतहुँक्र सम्भवतः आर्य ओ खसहुुँकन्हक् आगमन पूर्व विस्तृत हिमालय क्षेत्रम अधिकारपूर्वक बैठ्ट कना डेखैठा ।
थारुहुँक्र पशुपालन ब्यवसाय पाछ मानव क्रमशः कृषि युगम प्र्रवेश करल । तराईम धानक् खेती सुरु कर्ना स्थाविरहुँक्र रलह । सुरु–सुरुम एक्ठो ऋतुम लगाइल बाली आउर ऋतुम जम्ना, आउर ऋतुम बहर्ना ओ आउर ऋतुम पक्ना कर । वाली पाकटसम अँस्या लाग पर्ना हुइलमार एक ठाउँम बैठना परम्परा बैठ लागल । इहे एक ठाउँम स्थिर होख बैट्ठना मनैन स्थारु कह लग्ल । स्थारुके क्रिया फेर जाख थारु अथवा स्थाविर हुइल । उहो स्थाविरहुँकन एक ठाउँम बैठ सुरु करल पाछ बन्वम पाजैना रुख्वा विरख्वा लगाई लग्ल । शिकारी अवस्था छोर्ख पशुपालन कर भिर्ल । पाछ शिकारी अवस्था छोर्ख कृषि पेशा कर भिर्ल । यी सुरु हुइना कलक हमार जीवनम बराभारी फेरवदल हुइना हो ।
मनै पशुपालन अवस्था छोर्ख खेतिपाती कर लग्ल । एक ठाउँम बैठ लग्ल । खेति कर्लसे सुरक्षा चाहल । जंगली जिनावरनसे वाली जोगाइक् लाग ओक्रक् रक्षा कर पर्लन । गर्मी, जार, बर्षा तथा जंगली जिनावरसे बँचक् लाग सुरक्षा चहलन । सुरक्षाके लाग मनै समूहम बैठ लग्ल । गाउँ, उ पाछ बजार ओ राज्यके स्थापना हुइल । बाली लगायत आउर बन सुरक्षितसे ढरक लाग भाँराकुरा चहलन । डोस कट्ठ्वक, माटिक भाँराकुरा, बाँस, ब्याँट, लहराके टोकरी बनैना संस्कृतिके विकास हुइल ।
सुरु–सुरुम पृथ्वी टाटुल हुइलमार माटी लरम रह । मनै कट्ठ्वक हँस्या, कट्ठ्वक बस्ला प्रयोग कर भिर्ल । तर, पाछ पृथ्वी जुर हुइटी गइलपाछ पैल्ह काँसक, तामक ओ पाछ फलामके औजार बेल्स सुरु कर्ल । फलामके आविष्कार हुइलक् १० हजार बरस हुइल बा । यक्रक् प्रयोग हुइभिरल पाछ यहिँले समाजके तीव्र विकास हुई भिरल । उद्योग धन्धा, कलकारखाना, कृषि, यातायात, भाषा, लिपि, मुद्रणके विकास होख विश्व आज यी अवस्थम आइल बा ।


स्थाविरहुँक्र कृषिसे सम्बन्धित दुईठो बरा महोत्सव बर्षम दुई फ्यारा मनाइट । खेती सुरु करबेर ‘हर (हलो) महोत्सव’ मनाइट कलसे धान बाली सहेर्ख सेक्लसे ‘माघी महोत्सव’ बरा धुमधामसे मनाइट । ब्राम्हण ग्रन्थ अनुसार, विदेह–मिथिलाके रज्वा जनक ‘हर’ महोत्सवके अवसरम स्वानक हर ज्वाँटबेर सीताह भेटल कना हर महोत्सवसे सम्बन्धित कथाम उल्लेख बा । यी आधारम रज्वा जनक थारु रलह ।
कपिलबस्तुम असार मैन्हक् पूर्णिमाके अवसरम ७ दिनसम हर महोत्सव बरा धुमधामसे मनाइट । यी अवसरम कपिलबस्तु ओ जनकपुरीक् राजपरिवारके सदस्य तथा सारा जनता समान रुपले भाग लिहेट । पच्छिउ नेपालक् थारु जातिम आझसम हर महोत्सव मनैना प्रचलन बा । थारुहुँक्र यी महोत्सवह ‘हरोठ’ लेना कठ । हरोठ लिहेबेर सुरुम गाउँक् मटावा पाँच या सात फन्का हर जोँट्ख सुरुवात कर्ठ । मटावा हर जोट्ख सेक्लसे केल आउरज जोँट्ना चलन बा । हरोठ लिहेबेर धर्ती महतारीह सुरिक पट्ठु, मुर्घीक् चिङ्नी चह्रैठ । धर्ती महतारीके पूजा–आजा करबेर मड (दारु) खबसे चह्रैठ । तर, यी परम्परा सुस्त–सुस्त हेरैटी जाइटा । माघी महोत्सव मनैना परम्पराभर आम्हीसम पलिबा । पच्छिउँ नेपालके थारु माघी पर्वह लौव बरसके रुपम मनैठ ।
स्थाविरके घरके बनावट ओ कामके बाँडफाँट


स्थाविरके घर ढेरजसिन उत्तर–डक्खिन लम्वाई ओ पूरुव वा पच्छिउ ओँहर मोहडा करल रठा । उत्तर–डक्खिन लम्वाई हुइल घर हुइनक् खास कारण थारु जातिके घरक सक्कुनसे उत्तर पूरुवके क्वाठम डिउँटाके थान रठा । जेहिह थारु जाति ‘डिउह्रार’ कोन्टी कठ । डिउँटन सक्कुनसे उत्तर पूरुवम ढर्नक् खास कारण डिउँटन्हक् बासस्थान कैलाश पर्वट्वम बाटन कना धारणा बा । काजेकी स्थाविरहुँक्र शिवके भक्त हुइट । थारु जाति संयुक्त परिवारम बैठ्ना रुचैना हुइलमार परिवारके संख्याके अनुसार घरक् आकार छोटी ओ बरा रहन् । कौनो–कौनो परिवारके संख्या दुई–तीन सयसे ढेर रहन् ।
थारुन्हक् विश्वास अनुसार, डिउँटावँ थारुन टाल्ह्या घरम बैठ निडेट ओ बैठ्लसे ¥वागब्याधी लग्ना, अनिष्ट हुइठा कना रह । उहोमार थारु जातिके प्रायजसिन मनै टाल्ह्या घर निबनाइट । किउ टाल्ह्या घर बना डर्लसे फे डिउँटन्हक् लाग छोटीमोटी घर बना डिहे परन । स्थाविरके परिवारके संख्या तीन–चार पुस्ता एक्क घरम बैठट् । यी परिवारके संचालन घरक् सब्से बरा मानजैना बर्का करट ओ ओक्रक् कहल, अह्राइल घरक् सक्कुज मान परन । असिन ढेर परिवारके वीचम गाउँक एक्ठो जन्ना, बुझ्ना मनैयह मटावा छन्ना परम्परा आम्ही फे पलि बा ।


असिख छानल मटावा घरढुर्यन्हक्ठे गाउँक् समस्या ढैख सक्कुजहन सहमति कराख काम कर्ठ । गाउँक मेरमेह्रिक काम जस्टहेँ, घर बनैना, हा¥या गुरै, ढु¥या गुरै, पूजाआँटी, भ्वाज, मर्नीकर्नीम घरढु¥यन्हक् सल्लाह लेख सामुहिक रुपम कर्ठ । बास्तवम कना हो कलसे स्थाविरहुँकन्हक् समाज प्राचीन गणतन्त्रात्मक् प्रणालीसे संचालित समाज मानजैठा । असिख गाउँके केल निहोख परिवारके नेतृत्व फे सक्कुनसे बर्का कर्ना चलन आम्हीसम फे पलि बा । यी नियम थारु मनैयकम केल नि लाग्ख जन्नी मनैन्हकम फे लग्ठा । थारु मनै घर बाहरके चाँजोपाँजो मिलैठ कलसे जन्नी मनै घर भिट्टरके काम कर्ठ ।
घरम बेल्सना बन अपन्हे बनैठ थारु


थारुहुँक्र घरेलु कामम बेल्सना सामग्री (बस्तु) आपन परम्परागत सीप प्रयोग कैख अपन्हे बनैठ । यी आझसे निहोख परापूर्व कालठेसे बनैना सुरु कर्लक् हुइट । बर्बर युगके चरणम कठ्वक् भाँरक उप्पर माटीले निप्ना प्रचलन स्थाविर समाजम सुरु हुइल । हुँक्र बेत–बाँसके छ्ट्विा–छिट्नी बनाई लग्ल । बन्वा ओ पानीम पाजैना बन (बस्तु) ले घरम बेल्सना सामान बनाई लग्ल । कसोङ्ना, मुञ्ज, मजोरिक् पख्ना, सुतही ओ ग्वानले थारु जन्याव ढक्या, डेल्वा, गोन्ड्री बिन लग्ल । थारु मनै कठ्वक चट्वा, डब्ला, डोक्नी, पौवा लगायत घरम चहना आउर भाँराकुरा बनाई लग्ल । भन्सम खोल्टी खान्ख बर्ष दिनभर आगी निबुट्ना ब्यवस्था मिलैल ।
दाङके थारुहुँक्र विक्रम सम्वत् २०२५–३० सालसम घर–घरम माटिक भाँरा बनाख बेल्सना प्रचलन रह । यी काम घाम डिन जन्याव करट । जन्याव डिन्ख गोरु, भैँसिक गुइँठा बिनट । कौनो पुरान भाँरह घोप्ट्याख ओक्रक् उप्पर पाटिर लुगा ढैख ओक्रक् उप्पर ठुलख माटिक लेप लगाख घामम सुखाइट ओ सुख्लसे ओहिह आगीम पकाख माटिक भाँरा बनाइट ।
प्राचीन समयम भात रिझइना ओ खइना माटिक भाँरा प्रयोगम आए । पाछ स्थाविर समाजम कामक् बाँडफाँट हुइटी जाइबेर थारु समाजमसे माटिक भाँरा बनैना मनै जर्मल । जेहिह थारुहुँक्र ‘कुम्हार’ कठ । थारु जन्नी मनै अनाज ढर्ना माटिक डेह्रि, कुठ्ली, जब्रा फे बनैठ । पानी ढर्ना खोन्ढ्वा, कुँ¥या, सुराही, जाँर ढर्ना भँक्री, जाँर छब्ना सँठ्रा, टिना, भात रिझइना भोक्टी फे जन्याव अपनहेँ बनैठ ।
थारुन्हक् प्राकृतिक स्रोत, साधनसे अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहल बाटन् । थारु जातीक् थारु मनै घर बाहर बेल्सना ओ जन्नी मनै घरक् भिट्टर बेल्सना बन (चिज) बनइठ । थारु मनै हेल्का, जाल, हर, फरै, जुवा, ह्यांगा, खट्या, खटौली, मच्या, बेँररी, डौँरी, नान्ढा बँट्ठ कलसे जन्याव घरम सन्झ्या विन्ह्या बेल्सना डेह्री, कुठ्ली, भुर्की, खोन्ढ्वा, ढक्या, ढक्ली, पैनअस टोपी, चुल्हा, गोन्ड्री, बँेररा, सिरट्ठा बन बनैठ । थारुहुँक्र गुल्यार लौकाम पानी, माँर ओ जाँर ढरट । कौनो–कौनोज आम्हीसम फे ढर्टी रठ ।


थारू भाषा
थारू भाषा भारोपेली परिवारअन्तर्गत पर्ठा । मेचीठेसे महाकालीसम फैलल् तराईके मेरमेह्रिक जिल्लाम बसोबास कर्र्ना थारूहुँक्र बेल्सना भाषा थारू भाषा हो । राष्ट्रिय जनगणनाम पूर्वीया ओ पश्चिमा थारूह (डंगौरा थारू) तथा पश्चिम नेपालके आउर समूहह राना थारू कैख जम्मा दुई समूहम केल थारू भाषाह वर्गीकरण कैगिल बा ।
हाल थारू भाषाम फे मेरमेह्रिक पत्रपत्रिका, रेडियो कार्यक्रम, पोस्ता ओ साहित्यिक कृति प्रकाशित हुइल बा कलसे वृत्तचित्र (भिडियो डकुमेन्ट्री) ओ चलचित्र फे निर्माण हुइल बा । विक्रम् सम्वत् २०६८ सालके जनगणना अनुसार करिव १५ लाख २९ हजार ८७५ जन (डंगौरा ओ राना थारू) थारू भाषा बोल्ठ । तर, राणा थारु बोल्ना एकदम डान्चेकेल बाट । नेपालबाहेक भारतम फे थारू भाषा बोलजाइठ । तर, उहाँ थारू भाषा बोल्ना हुकन्हक संख्या एकिन निहो ।
थारू भाषाके भेद
थारू भाषा भारोपेली परिवारअन्तर्गत पर्ठा । मेचीठेसे महाकालीसम फैलल् तराईके मेरहेह्रिक जिल्लाम बसोबास कर्र्ना थारूहुँक्र बोल्ना भाषा नै थारू भाषा हो । जनगणना लिहेबेर पूर्वीया ओ पश्चिमा थारूह डंगौरा थारू तथा पश्चिम नेपालके आउर समूहह राना थारू कैख जम्मा २ समूहम केल थारू भाषाह वर्गिकरण करल डेख्जैठा । लेकिन, भाषा सम्बन्धम अध्ययन कर्ना हुँकन्हक् अनुसार थारू भाषाके मेरमेह्रिक भिन्नता (भेद) बा ।
साविक सुदूरपश्चिमाञ्चलठेसे पूर्वाञ्चलसम थारू वसोवास रहलमार भाषाम विविधता अइना स्वाभाविक हो । भाषा विज्ञानके अनुसार प्रत्येक दश कोशके फरकम भाषाफे फरक ह्वाय जैठा । ओक्रक् अनुसार थारू भाषाम फे फेरबदल हुइना स्वाभाविक हो ।
थारू–नेपाली–अंग्रेजी शब्दकोशके सम्पादन करुइया गोपाल दहित थारू भाषाह ९ भाषिकाम वर्गिकरण कर्ल बाट । (१) दङगाहा (२) डेशौरी (३) राना (४) सप्तरिया (५) चितौनिया (६) देउखरिया (७) भौंरहिया (८) नवलपुरिया (९) सुनसरिया (दहित, २०६२) । तर डा. गणेश खराल पूर्वी, मध्यपश्चिमी तथा पश्चिमी कैख थारू भाषाह मुख्य ३ भागम केल वर्गिकरण कर्ल बाट (चौधरी, २०६४) । ज्याकर छोटमोट चिनारी असिन बा ।
१) पूर्वी थारू भाषा ः नेपालके पूर्वी तराईम बोल्जैना थारू बोली पूर्वीया थारू भाषा हो । यहिह ‘मोरङ् सप्तरिया’ फे कैजाइट । यी भाषिकाम मोरङ्गिया, सप्तरिया ओ राजवंशिया तीन प्रमुख उपभाषिका बा ।
२) मध्यपश्चिमी थारू भाषाः चितवन, बारा, पर्सा, रौतहट ओ नवलपरासी जिल्लाम मध्यपश्चिमी थारू भाषा बोलजाइट । यी भाषिकाम चितवनीया ओ नवलपुरिया दुई प्रमुख उपभाषिका बा ।
३) पश्चिमी थारू भाषाः दाङ्देउखर, सुर्खेत, बर्दिया, बाँके, कैलाली ओ कञ्चनपुर जिल्लाम पश्चिमी भाषिका बोलजाइठ । यहिम डंगौरा, डेउखरिया, राना, कठरिया ओ डेसौरी कैख पाँच भाषा बा । डंगौराके मूल क्षेत्र दाङ् उपत्यका हो । यहाँसे छारा (बसाइ–सराइ) कैख गैलक ब्यक्तिहरू बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत, रूपन्देही तथा कपिलबस्तु जिल्लाम बैठल बाट । तथ्यांक अनुसार थारू भाषाम डंगौरा भाषा सबसेढेर बोल्जिना भााषाम पर्ठा । भाषा बैज्ञानिक अध्ययन कर्ना हो कलसे राईहुँकन्हक नेन्ढ थारून्हक फे दर्जनसे ढेर भाषा रहल बा ।
थारू भाषा बोल्ना मनैन्हक जनसंख्याः
२०६८ सालके जनगणना मुताविक नेपालम थारू जातिके जनसंख्या १७ लाख ३७ हजार ४७० बा कलसे २०५८ सालम थारून्हक कूल जनसंख्या १५ लाख ३३ हजार ८७९ रह । यी नेपालके कूल जनसंख्याके क्रमशः ६.६ ओ ५.८ प्रतिशत हो । २०६८ के जनगणना अनुसार थारू भाषा (राना थारू समेत) बोल्नाके संख्या १५ लाख २९ हजार ८७५ (५.७७ प्रतिशत) बा कलसे २०५८ मा १३ लाख ३१ हजार ५४६ (५.८६ प्रतिशत) थारू भाषा बोल्ना थारु रलह ।
थारू भाषा बोल्ना देशः
छिमेकी मुलुक भारतम समेत लाखौंके संख्याम थारू जातिके बसोबास बाट । तर, भारतीय थारूहुँक्र थारू भाषा निबोल्ट । सघन बस्ती हुइलक बिहारके पश्चिम चम्पारनके थारूहुँक्र भोजपुरी भाषा बोल्ठ । कतारम थारू कल्याणकारिणी सभाके स्थापना हुइल बा कलसे अमेरीकाबासी थारू समेत मिल्ख थारू अराण्ड द वल्र्ड संस्था स्थापना कर्ल बाट । लेकिन, उहाँ लगायत आउर देशम बैठ्ना थारू बोल्ना हुँकन्हक संख्या एकिन कइगिल निहो ।
विश्वराज पछल्डङ्ग्यक् संयोजन ओ सम्पादनम दंगीशरण गाउँपालिकाके प्रकाशन करल łहमार रिति, हमार संस्कृति’ नाउँक् पोष्टामसे साभार ।

Previous articleदाङ ओ थारु रज्वा ‘दंगीशरण’
Next articleकोरोनाको प्रवाह नगरि नेपालगन्जमा काँग्रेसको प्रदर्शन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here